So sánh các bảng liệt kê

Quyền riêng tư là gì?

Quyền riêng tư là quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình. Quyền riêng tư là quyền con người quan trọng bậc nhất đối với nhân loại. Quyền riêng tư đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là quyền con người cần được bảo vệ. Và trên thực tế, rất nhiều nước trên thế giới đã công nhận và bảo vệ quyền này.

Tại Việt Nam, Quyền riêng tư cũng là một trong những quyền nhân thân cực kỳ quan trọng đối với mỗi cá nhân. Bộ luật Dân sự 2005 đã quy định cụ thể quyền bí mật đời tư như sau: “Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ” (Điều 38).

Luật Giao dịch Điện tử (Khoản 2 Điều 46) quy định: “…việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; thư từ, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được bảo đảm an toàn, bí mật và việc kiểm soát các loại này được thực hiện khi pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Thông tin mà ihousel sẽ thu thập từ Quý khách hàng bao gồm những gì?

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin mà bạn chia sẻ khi đăng ký tài khoản, đăng tin bất động sản và / hoặc đăng ký nhận bản tin. Những thông tin này bao gồm các thông tin liên lạc cơ bản như Họ và tên, Địa chỉ, Email, Số điện thoại và Ngày sinh. Tất cả các thông tin lưu trữ này được chúng tôi bảo vệ chặt chẽ bằng tiêu chuẩn an ninh thông tin cấp cao.Chúng tôi không thực hiện việc thu thập thông tin hành vi của khách hàng trên trang web DiaOcHoangNgoc.com như một số website khác vẫn hay làm.

Chúng tôi không đảm bảo hay cam kết về việc những công nghệ bảo mật mà ihousel đang sử dụng có thể tránh hoàn toàn việc truy cập trái phép mà ihousel đang sở hữu.

DiaocHoangNgoc.com có chuyển thông tin cá nhân của tôi cho bên thứ ba hay bất kì cá nhân nào khác hay không?

Chúng tôi cam kết không bao giờ chia sẻ hay cung cấp thông tin mang tính chất nhận dạng, có thể giúp tìm ra cá nhân. Bất kì thông tin nào được ihousel chia sẻ hay cung cấp công khai sẽ được chuyển hoá thành thông tin mang tính khái quát, tổng hợp, không định danh.