Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Nhà mẫu VinCity Quận 9 được thiết kế như thế nào?

Nhà mẫu VinCity Quận 9 được thiết kế như thế nào?

Dự án VinCity Quận 9 đang rất nóng trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Vingroup vẫn chưa tiết lộ thông tin chính thức nào về nhà mẫu của dự án. Đã có các thông tin về việc mở cửa nhà mẫu VinCity nhưng chưa được triển khai. ihousel đã tổng hợp một số video [...]
VinCity Quận 9 đưa khách hàng vào “chế độ chờ”

VinCity Quận 9 đưa khách hàng vào “chế độ chờ”

Khu Đô thị Vincity Quận 9 là siêu dự án mà Vingroup sẽ triển khai tại Khu vực Quận 9, một trong hàng loạt các dự án Vincity ở các địa phương khác trên cả nước. Vincity là dòng sản phẩm được Vingroup truyền thông như loại bất động sản đại chúng, nghĩa là bất động sản dành cho đại bộ phận quần chúng có thể mua được. Điều này hoàn toàn khác với bất động sản giá rẻ hay nhà ở xã hội.